Privatumo politika

WWW.BGTRADE.LT (toliau BG TRADE ) pasilieka teisę savo nuožiūra keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.BG TRADE svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines.BG TRADE nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Anonimiškumas

BG TRADE svetaine ir visa joje pateikiama informacija lankytojai naudojasi laisvai, be registracijos arba su registracija. BG TRADE svetainėje gali būti prašoma pirkėjo atlikti registraciją tam, kad pirkėjas galėtų naudotis tam tikromis BG TRADE e-parduotuvės paslaugomis.

Asmens duomenų tvarkymas

BG TRADE svetainėje pateikiamose atsiliepimų, registracijos, užsakymo ar kitose formose pirkėjų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pvz., nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą). Asmens duomenys tvarkomi remiantis ES reglamentu 2016/679.

BG TRADE svetainės administratoriai niekada neprašo nurodyti slaptos asmeninės informacijos (pvz., asmens kodų, banko ar GSM kortelių kodų ir pan.). Prisijungimo slaptažodis įvedamas tik specialioje formoje ir lankytojas pats yra atsakingas už jo slaptumo išsaugojimą bei įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims. Apie BG BTRADE svetainės lankytojus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo. Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tik tuo atveju, kuomet BG TRADE reikėtų su juo susisiekti (pvz., dėl pateikto paklausimo ar užsakymo). Tvarkydama lankytojų asmeninius duomenis, BG TRADE pasilieka teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos (užsakymo) teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. BG TRADE neatskleidžia trečiosioms šalims lankytojų asmeninių duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio lankytojo sutikimo, išskyrus atvejus, kuomet pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privaloma tai padaryti.

Slapukai

Į lankytojo kompiuterį gali būti siunčiama informacija, leidžianti jį identifikuoti. Panaudodama vadinamuosius „slapukus“ (angl. cookies), BG TRADE gali pateikti lankytojų interesams specialiai pritaikytą turinį ir išsaugoti BG TRADE svetainės lankymo istoriją. „Slapukai“ yra išsaugomi lankytojo kompiuteryje, o ne BG TRADE svetainėje. Nesutinkantis gauti „slapukų“ lankytojas turėtų atitinkamai nustatyti savo interneto naršyklę.

Prekių ženklai

Elektroninės parduotuvės adresas www.bgtrade.lt yra registruotas Lietuvos Respublikoje ir be išankstinio rašytinio jo savininko sutikimo draudžiama naudoti WWW.BGTRADE.LT svetainėje esančius prekės ženklus ir logotipus bei bet kokią kitą informaciją bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.