Preču piegādes nosacījumus

Preces tiek piegādātas darba dienās. Piegādes laiks 3-5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas pārdevējam. Preces piegādā pakalpojumu kurjeri. Kurjers nesniedz pakalpojumus nodošana preces. Pēc ierašanās saņēmēja pārvadātāja un saņēmēja
mājās nepamanītas un nevar sazināties ar saņēmēju pa tālruni, kurjers sagaida ne vairāk kā 10 minūtes. Beidzoties termiņam, un nespēju kontaktu saņēmējam pa tālruni, kurjers ir tiesības uz preču nepiegādāšanu un apmaksātā piegādes maksa netiek atgriezta. Saņemšanas preču saņēmēja laikā jāpārbauda preces gan ārēji attiecībā uz trūkumiem, kas informē pārvadātāju un atzīmētu šo faktu par kuģošanas transporta dokumentus.  Precu piegādes cenas norādīts preču apraksts.